Všetko začalo v roku 1990, keď bola spoločnosť založená. Tato projektová kancelária sa zameriava na oblasť pozemnej komunikácie, mosty, tunely, koľajovú dopravu, vodohospodárske stavby, pozemné stavby, vizualizácie, inžiniering, geodéziu, posudzovanie vplyvov na životné prostredie a dopravné inžinierstvo. V Českej republike má tri pobočky – v Liberci v Ústí nad Labem a v Plzni.

Valbek, spol. s r.o.
středisko Liberec
+420 485 103 336
info@valbek.cz

Vaňurova 505/17
460 01 Liberec
Czech Republic

Valbek, spol. s r.o.
středisko Ústí nad Labem
+420 475 531 077, +420 475 534 112
info.usti@valbek.cz

Děčínská 717/21
400 03 Ústí nad Labem
Czech Republic

Valbek, spol. s r.o.
středisko Plzeň
+420 377 481 220
info.plzen@valbek.cz

Parková 1205/11
326 00 Plzeň
Czech Republic

IČ: 48266230
DIČ: CZ48266230

Pracujeme na budúcnosti.
Projektujeme a budujeme infraštruktúru, ktorou prúdi civilizácia.
valbek.eu →